Important Changes to the way you report your child’s absence from school

Posted on Jun 1, 2015 in Latest News | No Comments

Komunikat Rodzicielski – Linia telefoniczna do zgłaszania nieobecności ucznia.

Wydział Edukacji szuka rozwiązania jak usprawnić sposób zgłaszania nieobecności uczniów w szkole przez ich rodziców i opiekunów. Od Października 2014 roku, pilotowaliśmy linię telefoniczną przeznaczoną do zgłaszania nieobecności uczniów w jedenastu szkołach. Po przeprowadzonym ostatnio sondażu na temat tego pilotażu, ponad 90% rodziców i opiekunów, którzy korzystali z tej linii telefonicznej było usatysfakcjonowanych z usług jakie otrzymali. Rodzice i opiekunowie docenili również fakt, że nieobecność mogli zgłaszać od godziny 8:00 rano. Ze względu na sukces jakim okazał się pilotaż, wprowadzamy te usługi do wszystkich ogólnorozwojowych szkół podstawowych i średnich.

 Jak zgłosić nieobecność dziecka w szkole:

 Od Następnego Poniedziałku w celu zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole, należy dzwonić na linię zgłaszania nieobecności pod numer: 0141 287 0039. Można dzwonić na tą linię w dni szkolne od 8:00 rano. Na linię zgłaszania nieobecności należy dzwonić pierwszego dnia nieobecności dziecka.

Linia zgłaszania nieobecności ucznia:

 Usługi zgłaszania nieobecności prowadzone są przez oddaną grupę doświadczonych pracowników obsługi Wydziału Edukacji. Informacje przekazane pracownikom zostaną wprowadzone do system szkolnego w czasie rozmowy więc szkoła będzie natychmiast powiadomiona o nieobecności.

Linia telefoniczna do zgłaszania nieobecności została założona w celu umożliwienia rodzicom/opiekunom sprawnie elastycznego sposobu zgłaszania nieobecności. W niektórych okolicznościach, na przykład zgłaszając czy omawiając delikatną kwestię, może ona również wymagać powiadomienia bezpośrednio szkoły. Należy dostosowac się do następujących wskazówek:

Proszę dzwonić na linię zgłaszania nieobecności w celu zgłaszania nastepujących nieobecności:

  •  Nieobecność w przypadku choroby: jeżeli obecność trwa więcej niż jeden dzień, rodzice i opiekunowie dzwonią każdego dnia w celu dostarczania bieżacych informacji. Kiedy dziecko wróci do szkoły, powinno przynieść ze sobą usprawiedliwienie za opuszczone dni.
  •  Wizyty medyczne lub dentystyczne: Rodzice i opiekunowie powinni zadzwonić na linię aby zgłosić nieobecność z powodu wizyty medycznej lub dentystycznej. Aby szkoła wydała zgodę na nieobecność na zajęciach, należy w szkole pokazać list lub kartkę z umówioną wizytą jako dowód wizyty.

 Bezpośrednio do szkoły proszę dzwonić w celu zgłoszenia następujących nieobecności:

 W celu otrzymania właściwego wsparcia, rodzice i opiekunowie powinni też skontaktować się bezpośrednio ze szkołą aby zgłosić nieobecność natury wrażliwej lub osobistej, na przykład:

  • Żałoba
  • Poważna choroba, na przykład nieobecność, która będzie trwała dłużej niż jeden tydzień
  • Kontuzja, na przykład złamana kończyna
  • Choroba zakaźna

Doceniamy Państwa wspieranie tych nowych usług.

<Podpis Dyrektora Szkoły>